เรื่องราวความเป็นมาของ มนุษย์หาป่า ผู้หิวโหย จากทั้วของ ทวีปยุโรป ว่าจะน่ากลัวส่ะแค่ไหน แล้วตำนานเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องมาพูสิจน์กัน

Read More